STALMECH
Nowa Biała 33
09-411 Biała
 

Wybrane numery telefonów:
Dyrektor handlowy i marketingu:+48 (24) 367 10 08
Kierownik produkcji, główny konstruktor:+48 (24) 367 10 06
Dział sprzedaży:+48 (24) 367 10 07
 +48 (24) 262 78 63
Dział zaopatrzenia:+48 (24) 367 33 00