W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez STALMECH z/s w Nowa Biała 33, 09-411 Biała
należy kontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych:
tel.: (24)3671008 w godz.: 8:00-16:00
lub na adres email: sekretariat@stalmech.com.pl