::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

sales@stalmech.com.pl

2 KONTAKT

STALMECH
Nowa Biała 33
09-411 Biała
 
Wybrane numery telefonów:
Dyrektor handlowy i marketingu: +48 (24) 367 10 08
Kierownik produkcji, główny konstruktor: +48 (24) 367 10 06
Dział sprzedaży: +48 (24) 367 10 08
  +48 (24) 262 78 63
  +48 (24) 367 33 00 (fax.)
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez STALMECH z/s w Nowa Biała 33,
09-411 Biała należy kontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych: tel.: (24) 367 10 08
w godz.: 8.00-16.00 lub na adres email: sekretariat@stalmech.com.pl

Copyright 2003 Stalmech